Stale do nawęglania

Stale do nawęglania – używane do obróbki cieplno-chemicznej w procesie nawęglania. Do metody nawęglania stosuje się stale konstrukcyjne wyższej jakości, niskostopowe o małej (0,08% do 0,25 %) zawartości węgla.

Wyroby po nawęglaniu tworzą kompozyt zróżnicowanych struktur – warstwy i rdzenia: zachowują dużą ciągliwość i udarność rdzenia oraz wysoką twardość powierzchni. Stale, które oprócz chromu zawierają dodatek niklu, mają zapewnioną większą ciągliwość i udarność.

Obróbka cieplna detali nawęglonych nie należy do trudnych, lecz należy przestrzegać zasady: dobieramy parametry obróbki cieplnej optymalne dla wysokowęglowej warstwy, zaś niskowęglowy rdzeń akceptować taki, jaki wyjdzie. Inaczej mówiąc optymalizujemy strukturę warstwy – rdzeń nie musi być optymalny pod względem struktury (dopuszcza się obecność śladowych ilości ferrytu).