Stale żaroodporne i żarowytrzymałe

Żaroodporność to odporność stali na działanie gazów utleniających w wysokich temperaturach >550°C.
Żarowytrzymałość to odporność na odkształcenia (czyli na pełzanie) w wysokich temperaturach >550°C.

 

Cechy te uzyskuje się poprzez wysokie zawartości dodatków stopowych w stali: chromu 5% – 30%, niklu 4% – 30% oraz znaczne ilości molibdenu 0.5% do 1.0% a także wolframu do 2%. Stale te (żaroodporne i żarowytrzymałe) należą w większości do klasy stali nierdzewnych. Górna granica żaroodporności wynosi 800°C do 1150°C, w zależności od składu stali.

Polska Norma PN-71/H-86022 podaje szereg stali:

  • żaroodporne: H5M, H6S2, 2H17, H13JS, H18JS, H24JS, H25T, H26N4
  • żarowytrzymałe: H18N9S, H23N13, H20N12S2, H23N18, H25N20S2, H18N25S2
    stale zaworowe: H9S2, H10S2M, 4H14N14W2M, 50H21G9N4