Stale szybkotnące

Stale narzędziowe szybkotnące wykorzystujemy do skrawania z dużymi prędkościami, podczas którego ostrze nagrzewa się do wysokiej temperatury. Stale te są odporne na ścieranie i zachowują wysoką twardość także w podwyższonej temperaturze (< 600oC), są więc niewrażliwe na przegrzanie i odpuszczanie podczas pracy. Są to stale wysokowęglowe (0,8 – 1,4%C) do których wprowadza się pierwiastki, które hamują skłonność do odpuszczania oraz wywołują zjawisko twardości wtórnej – wolfram, molibden, wanad. Pierwiastki te widzimy w nazwie jako wyznacznik zawartości procentowej na 3-ch pierwszych pozycjach. Na czwartej pozycji jest kobalt. Technika wytwarzania i przeróbki stali narzędziowych ma duży wpływ na ich finalne własności – stąd przy wyborze można uwzględnić fakt czy są to stale wytwarzane tradycyjnie czy też są to stale proszkowe, wytwarzane techniką metalurgii proszków (zobacz „stale szwedzkie”). Obróbka cieplna narzędzi ze stali szybkotnących jest bardzo wyrafinowana i powinna być prowadzona w zakładzie o dużym doświadczeniu w tej dziedzinie.

Główne zastosowania widzimy w produkcji narzędzi, elementów przyrządów pomiarowych oraz odpowiedzialnych uchwytów. Rekomendujemy ten gatunek jako bazę wytwrzania narzędzi do obróbki plastycznej na zimno.