Stale narzędziowe do pracy na gorąco

WNLV, WNL1, WNL – sprawdzona i najbardziej popularna stal na matryce do prasowania/kucia na gorąco. Ta grupa stali ma wyższą zawartość węgla >0,5%C a mniejszą sumę dodatków stopowych.

WCLV, WCL – przedstawiciel grupy stali najbardziej odpornych na odpuszczające działanie ciepła, (z mniejszą zawartością węgla – 03-0,4%, a większą zawartością pierwiastków stopowych). WCL – stal zbliżona składem stopowym do WCLV, z niższą zawartością wanadu na poziomie mikrododatku V=0,1-0,5%.

 

Obróbka cieplna powyższych stali – to hartowanie z wysokim odpuszczeniem. Odpuszczaniu towarzyszy wywołanie zjawiska wtórnej twardości. Mechanizm powstawania wtórnej twardości przez odpuszczające działanie ciepła jest zarazem procesem samohamującym proces zużycia narzędzi podczas pracy na gorąco. Możliwe azotowanie, warstwa azotowana jest odporna na pracę w podwyższonej temperaturze (<500oC), zmniejsza tarcie, zapobiega zacieraniu, poprawia odporność na zużycie cierne.