Stale do ulepszania cieplnego

Stale do ulepszania cieplnego – niestopowe i stopowe – wykorzystujemy  przede wszystkim na części maszyn. Do procesów ulepszania stosujemy  przeważnie stale konstrukcyjne wyższej jakości, niskostopowe oraz stale stopowe o zawartości węgla od 0,25% do 0,60%.

Ulepszanie stali wymaga od nas procesu połączenia hartowania z wysokim odpuszczaniem. Procedurę stosujemy na tzw. odpowiedzialne wyroby stalowe, pracujące w warunkach narażenia zmęczeniowego i udarowego, takie jak wały okrętowe i samochodowe, wały korbowe, części złączne, ściągi lub części broni maszynowej.

Wymienione gatunki stali wykorzystuje się również do hartowania powierzchniowego.