Stale do nawęglania 16HG, 20HG

Stale do nawęglania – używane do obróbki cieplno-chemicznej w procesie nawęglania. Do metody nawęglania stosuje się stale konstrukcyjne wyższej jakości, niskostopowe o małej (0,08% do 0,25 %) zawartości węgla.

Obróbka cieplna detali nawęglonych. Należy przestrzegać zasady: dobierać parametry OC optymalne dla wysokowęglowej warstwy – niskowęglowy rdzeń akceptować taki, jaki wyjdzie. Inaczej mówiąc optymalizować strukturę warstwy – rdzeń nie musi być optymalny pod względem struktury (dopuszcza się obecność śladowych ilości ferrytu).

Polska norma (PN) norma europejska (EN) numer W. (DIN) norma AISI USA norma JIS japońska
16HG 16MnCr5 1.7131 ~5115 ~SMnC420
20HG 20MnCr5 1.7147 ~5120 ~SMnC420