stal narzędziowa ŁH15, NC4

Stal narzędziowa i łożyskowa. Stal 100Cr6 liczy już przeszło 100 lat od chwili ustalenia jej pierwotnego składu chemicznego. Stal 100Cr6 wytworzono pierwotnie w Deutsche Waffen-und Munitionsfabriken (DWM) w Berlinie. Pomimo późniejszego rozwoju techniki, rozwoju inżynierii materiałowej i prób modyfikacji – do dzisiejszego dnia nie zmieniono receptury tej stali przeznaczonej na łożyska toczne i szerokie zastosowania narzędziowe do pracy na zimno, zwłaszcza tam gdzie potrzebna jest dobra udarność narzędzia.

Polska norma (PN) norma europejska (EN) numer W. (DIN) norma AISI USA norma JIS japońska

ŁH15

NC4

100Cr6

102Cr6

1.3505

1.2067

52100

L3

~SUJ2
Zestawienie kodów norm w Polsce, Europie, Stanach Zjednoczonych (USA) oraz Japonii