Miedź i stopy miedzi

W ciągłej sprzedaży oferujemy:

  • Miedź (99,9%)
  • Mosiądze – do obr. plastycznej
  • Brązy – odlewnicze i do obróbki plastycznej

Asortyment stopów dostarczymy w postaciach – pręty, płaskowniki, blachy, rury, druty – jak w poniższej tabeli. Informujemy o stanie utwardzenia dostarczanych półproduktów po obróbce plastycznej (miękki, półtwardy, twardy).

nazwa wg DIN oznaczenie EN numer W. (DIN) dostawa właściwości i przeznaczenie
E/Cu (Cu-ETP)
miedź (Cu>99.9)
CW 004A 2.0060 pręty, płaskowniki, płyty, druty elektronika, radiotechnika, elektrotechnika. Przewodność elektryczna ok. 57,0 m/Ω mm2 – stosowana tam, gdzie wymagana jest wysoka przewodność elektryczna
SF/Cu (Cu-DHP)
miedź (Cu>99.9)
CW 024A 2.0090 rury, blachy miedź ogólnego zastosowania, gdzie wysoka przewodność elektryczna nie jest wymagana. Bardzo podatna do lutowania. Arsen nieznacznie zmniejsza wytrzymałość. Półwyroby i wyroby do ogólnych celów, gatunki podatne do spawania
CucCr1Zr
miedź MHV
CW 106C 2.1293 pręty elektrody do zgrzewarek. Wysoka przewodność elektryczna i dobre własności mechaniczne. Stop miedzi znany pod nazwą ELMEDUR X
mosiądz
Cu Zn 37
CW 508 L 2.0321 rury, blachy dobrze podatny do obróbki plastycznej na zimno, dobrze lutowalny (M63 – podstawowy mosiądz dwuskładnikowy). Taśmy do produkcji chłodnic, elementy wykonywane różnymi metodami obróbki plastycznej, w tym przez głębokie tłoczenie
mosiądz
Cu Zn 39 Pb 3
CW 614 N 2.0401 pręty, płaskowniki, kątowniki, rury bardzo dobrze skrawalny (stop automatowy). Elementy wykonywane rożnymi metodami skrawania, szczególnie na automatach
mosiądz
Cu Zn 39 Pb 2
CW 612 N 2.0380 blachy MO58 – dobra skrawalność, duża odporność na korozję, dostateczna podatność na od-kształcenie plastyczne na zimno i dobra – na gorąco
mosiądz
Cu Zn 40 Pb 2
CW 617 N 2.0402 pręty, płaskowniki, kątowniki, rury bardzo dobrze skrawalny (stop automatowy). Elementy wykonywane rożnymi metodami skrawania, szczególnie na automatach
mosiądz
Cu Zn 40 Al 2
CW 713 R 2.0550 pręty, rury bardzo dobrze skrawalny (stop automatowy). Elementy wykonywane rożnymi metodami skrawania, szczególnie na automatach
mosiądz
Cu Zn 40
CW 510 L 2.0360 drut spawalniczy bardzo podatny do obróbki plastycznej, lutowalny. Elementy wykonywane różnymi metodami obróbki plastycznej
mosiądz
Cu Zn 43 Pb2
CW 623 N 2.0410 profile na poręcze profile na poręcze. Elementy osprzętu w architekturze i budownictwie
Cu Ni 12 Zn 24 CW 403 J 2.0730 blachy „nowe srebro”
brąz cynowy odlewn.
Cu Sn 7 Zn Pb
CC 493 K 2.1090 pręty, płaskowniki, rury odporny na duże obciążenia statyczne, zmienne i uderzeniowe, korozję i temperaturę. Silnie obciążone części maszyn jak łożyska, panewki i napędy oraz osprzęt parowy i wodny; odporny na działanie niektórych kwasów
brąz cynowy odlewn.
Cu Sn 12
CC 483 K 2.1052 pręty, płaskowniki, rury dobra odporność na korozję i ścieranie, dobra skrawalność. Wysokie własności wytrzymałościowe. Odporny na korozję wody morskiej
brąz cynowy fosforowy do obr. plast.
Cu Sn 6
CC 452 K 2.1020 płaskowniki, blachy odporny na korozję, gatunek dobrze skrawalny, podatny do lutowania, i spawania oraz przeróbki plastycznej na zimno. Sprężyny, membrany, sita papiernicze, rurki manometryczne. Stosuje się w przemyśle budowy maszyn i elementach aparatury chemicznej
brąz cynowy fosforowy do obr. plast.
Cu Sn 8
CC 453 K 2.1030 pręty, blachy odporny na korozję, gatunek dobrze skrawalny, podatny do lutowania, i spawania oraz przeróbki plastycznej na zimno. Bardzo dobry na elementy ślizgowe. Sprężyny wszystkich typów. Elementy przyrządów kontrolno – pomiarowych
Brąz aluminiowy do obr. plast.
Cu Al10 Ni5 Fe4
CC 307 G 2.0966 pręty wysokie własności wytrzymałościowe (również w podwyższonych temperaturach), dobra odporność na korozję, szczególnie w roztworach kwaśnych, wysoka odporność na zmienne obciążenia, dobra odporność na ścieranie, dobra podatność do przeróbki plastycznej. Stosuje się na dna sitowe wymienników ciepła, wały, śruby, elementy narażone na ścieranie, elementy urządzeń hydraulicznych, gniazda zaworów i koła zębate